Организатори

Организатори на ApiBulgaria

Общинско пчеларско сдружение“Акация 1899″ гр.  Пловдив

акация100

Председател :Николай Гайдов и зам. Председатели Костадин Якофов, Любомир Герев, Димитър Бонев

Създадено през 1913 година като едно от първите пчеларски сдружения в новата история на България. В момента в организацията членуват над 100 пчелари, чиято активна гражданска позиция обуславя водещата му роля сред пчеларските организации в България. През 2013 година ОПС „Акация 1899″ чества своята 100 годишнина, като откри първия паметник на пчелата в България.

Национално Сдружение на Жените Пчелари

389451_297873683592781_1556372673_n

Основано през 2011 г. в гр. Габрово. Председател – Петя Иванова – пчелар №1 на България за 2010 г. и Зам. Председател – Теодора Тодорова       Цели на сдружението: развитие на пчеларството в България чрез разработване на национални,регионални и индивидуални програми; утвърждаване и гарантиране чистотата и качеството на предлаганите на пазара пчелни продукти, произведени от членовете на сдружението; защита на интересите на членовете на сдружението с актуална информация и консултантска помощ за тяхното професионално израстване и икономически стабилитет; популяризиране и защита на българските пчелни продукти сред населението в страната и насърчаване на консумацията им.

Сдружение „Клуб на пчеларите номер 1″

Създадено през 1999 г. Председател – Симеон Тодоров (пчелар №1 за 2009), управителен съвет – Димо Димов (пчелар №1 за 2001) и Костадин Якофов (пчелар №1 за 2005)
Сдружението е регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел и целта му е да обедини усилията на всички заинтересовани лица за развитие на пчеларството в България. Сред най-изтъкнатите членове на сдружението са всички носители на приза Пчелар №1 на България от 1999 до 2013 г. Сдружението е инициатор и организатор на множество мероприятия форуми и изложения.

Апи Био Трейдинг ЕООД